Topografie

  • Ridicari topografice pentru orice tip de teren
  • Intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari
  • Trasari limite de proprietate
  • Verificari ale pozitiei in plan

 

 

Acte topografie

  • Actul de proprietate al imobilului in doua copii din care una legalizata.
  • Autorizatie de constructie si proces verbal de receptie definitiva (in situatia in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului) - doua copii din care una legalizata
  • Schita anexata actului de proprietate - daca aceasta exista
  • Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate) - daca acestea exista
  • Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii