Cadastru - Intabulare

  • Masuratori ale proprietatii
  • Intocmirea documentatiei cadastrale
  • Depunerea dosarului la Oficiul de cadastru
  • urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii si ridicarea dosarului avizat si intabulat

Acte cadastru - intabulare

  • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata.
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara
  • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii
  • Cerere tip completata si semnata de proprietar - pusa la dispozitie de expertul autorizat
  • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile - pusa la dispozitie de expertul autorizat
  • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat